Strona Główna
Organizacja nauczania od 18 stycznia 2021 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 14.01.2021 (czwartek)

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020/21 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SKOROGOSZCZY

z dnia 13 stycznia  2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

 

Regulamin organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy od dnia 18 stycznia  2021 r. w związku z częściowym ograniczeniem jej funkcjonowania

 
Informacje ogólne na temat organizacji nauki od dnia 18 stycznia 2021 r PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 13.01.2021 (środa)

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli, szczegółowe procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.  Większość z nich jest zgodna z tymi, które obowiązywały od 1 września 2020r.  Zostaną one umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.  Poniżej przedstawiam informacje ogólne.

 

Więcej…
 
Świąteczne życzenia... PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 22.12.2020 (wtorek)

Wiary, która odmieni nasze serca,

Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

 

Życzy cała społeczność szkolna PSP w Skorogoszczy.

 
Regulamin organizacji pracy szkoły od 9.11.2020 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 05.11.2020 (czwartek)

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 9 listopada 2020 r. związku z czasowym ograniczeniem jej funkcjonowania

 
Organizacja zdalnego nauczania od 9.11.2020 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 05.11.2020 (czwartek)

Szanowni Państwo,
od dnia 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) w klasach 1-8 kontynuować będziemy edukację poprzez zdalne nauczanie.


Za organizację tego kształcenia odpowiada dyrektor szkoły, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej.

 1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem.
 2. Czas bezpośredniej pracy przy monitorze ekranowym uczniów klas 1-3 na lekcji on-line wynosi nie więcej niż  20 minut.
 3. Organizacja lekcji klas 4-8 pozostaje bez zmian.
 4. Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom  zadania, materiały i wskazówki do pracy,  wykorzystując platformę Google Classroom. Temat każdej lekcji zostanie zapisany w e-dzienniku w tradycyjnej formie, podobnie odnotowana będzie zdalna obecność dziecka. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji on-line, nauczyciel przekaże zadania w inny, uzgodniony wcześniej sposób.

Mając na uwadze złożoność sytuacji, prosimy o dalszą współpracę i wspieranie Waszych dzieci, a naszych uczniów. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania. Będziemy wdzięczni za każde konstruktywne sygnały dotyczące naszej pracy.


Ponadto:

 1. Zadajemy uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 2. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla ucznia/rodzica.
 3. Nauczyciel może przygotować notatki uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 4. Oceniać będziemy pracę uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność.
 5. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zajęciami  korekcyjno-kompensacyjne realizują zajęcia zgodnie z planem, w sposób ustalony przez nauczyciela z uczniami i rodzicami.
 6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny może konsultować się wychowawcą/nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
 7. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym odbywają się  poprzez e-dziennik, telefonicznie oraz poprzez Google classroom.

Zobowiązuję uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń;
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy;
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu prawidłowego wykonania zleconych zadań.

Proszę rodziców o:

 • zobowiązanie  swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
 • codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób z wychowawcą/nauczycielem sposób,
 • skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Komunikat w sprawie organizacji
pracy szkoły

 1. Szkoła będzie zamknięta w tym okresie dla petentów.
 2. W ważnych, pilnych sprawach w godzinach 8.00-15.00 można kontaktować się ze szkołą:

- telefonicznie:774121753

- e-mailowo:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poprzez e-dziennik

Uwaga. Zapewniamy funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. W tym celu należy zgłosić potrzebę opieki do wychowawcy klasy.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie organizacji pracy szkoły od dnia 9 listopada 2020r.

 

 

Z poważaniem
dyrektor szkoły

Renata Pawlus

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.