Strona Główna Ogłoszenia
SŁONECZNE WAKACJE ZE ŚWIETLICĄ 2019 PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 03.06.2019 (poniedziałek)

Jak co roku Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim przygotowuje zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży z terenu całej gminy (tzn. obwodów szkolnych Lewin Brzeski, Łosiów i Skorogoszcz). Organizujemy trzy tygodniowe turnusy: od 24 do 28 czerwca  2019r., od 01 do 05 lipca 2019r. oraz 08 do 12 lipca 2019r. Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym tygodniowym turnusie. Łącznie z wakacji w Świetlicy skorzysta sto dwadzieścia osób (dzieci i młodzież).

Tegoroczne zajęcia wakacyjne organizowane są pod hasłem „Słoneczne wakacje ze Świetlicą”, dlatego obowiązkowo będzie piękna pogoda, a dzieci ten czas spędzą aktywnie i twórczo. Organizujemy trzy wycieczki edukacyjno-krajoznawcze. Na pierwszej wycieczce zwiedzamy zamek Grodno oraz wchodzimy na Wielką Sowę, gdzie czeka na nas ognisko. Na drugą wycieczkę pojedziemy do Złotego Stoku, będziemy zwiedzać Kopalnię Złota oraz Średniowieczną Osadę Górniczą. Trzecia wycieczka to wyjazd do kina.

To tylko część atrakcji, które czekają na dzieci w czasie wakacji ze świetlicą. W świetlicy odbędą się atrakcyjne i kreatywne zajęcia plastyczne!!!

Zajęcia wakacyjne prowadzi wykwalifikowana kadra Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

Koszt ponoszony przez rodziców to 85 zł. Pozostałe wydatki są finansowane przez Gminę Lewin Brzeski.

ZAPISY DZIECI: od 3 czerwca 2019r., od godz. 10.00, w pierwszeństwie zapisujemy osoby, które zgłoszą się osobiście. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, do wyczerpania miejsc, osobiście lub telefonicznie tel. 77 4 128 972.

Już 3 czerwca będzie można pobrać karty wypoczynku.

W załączeniu: plan na pierwszy, drugi i trzeci turnus – turnusy mają ten sam harmonogram.

 

Serdecznie zapraszam.

Renata Pietruńko, dyrektor świetlicy

 
Informacja dla rodziców. AKTUALIZACJA 24.04.2019 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 24.04.2019 (środa)

Szanowni Państwo,

z uwagi na fakt, że część nauczycieli nie bierze czynnego udziału w strajku, z dniem jutrzejszym (tj. 25.04.2019 r.) zostaną wznowione normalne zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I, II i III.

Autobusy dowożące uczniów do szkół realizują dowozy zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym dla danej trasy dowozu.

O wszelkich zmianach sytuacji w tym zakresie będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej gminy.

Z poważaniem,

Stanisław Duda

Wicedyrektor szkoły

 
Informacja dla rodziców. Aktualizacja 23.04.2019 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 23.04.2019 (wtorek)

Szanowni Państwo,

informuję, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy nadal uczestniczą w akcji strajkowej w oświacie.

W związku z trwającym strajkiem zawiadamiam, że dzieciom rodziców, którzy  nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przez 4 nauczycieli nie uczestniczących w strajku.

O wszelkich zmianach sytuacji w tym zakresie będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej gminy.

Z poważaniem,

Stanisław Duda

Wicedyrektor szkoły

 
Informacja dla rodziców PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 09.04.2019 (wtorek)

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne odpowiednio z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej a w dniach 15, 16 i 17 kwietnia egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Dni, w których odbywają się egzaminy są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas: IV, V, VI, VII, VIII i klasy III gimnazjum na podstawie § 5. 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318).

Ze względu na liczny udział nauczycieli w akcji strajkowej informuję, że od 10 kwietnia dla uczniów klas I, II i III zostanie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej przez 3 nauczycieli nie uczestniczących w strajku.

Z poważaniem,

Stanisław Duda

Wicedyrektor szkoły

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 08.04.2019 (poniedziałek)

Szanowni Rodzice uczniów szkół i przedszkoli.

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającym strajkiem w oświacie, oferta zajęć dla uczniów przygotowana przez Miejsko-Gminny Dom Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim jest aktualna do odwołania.  Rodziców zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z wcześniej podanymi zasadami.

Jednocześnie informuję, że można kontaktować się bezpośrednio z naszymi szkołami celem uzgodnienia możliwości korzystania przez uczniów z opieki świetlic szkolnych.

Burmistrz

Artur Kotara

 
Informacja dla rodziców w sprawie strajku nauczycieli PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 04.04.2019 (czwartek)

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów

Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy

Zawiadamiam Państwa, że pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy  w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do  strajku, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.  i trwać do odwołania.

Ze względu na liczny udział nauczycieli w akcji strajkowej informuję, że od 8 kwietnia nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ani zorganizowania zastępstw za nauczycieli biorących udział w strajku.

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni opiekę w świetlicy szkolnej. Liczba miejsc w świetlicy jest jednak bardzo ograniczona. Zgłaszania dzieci do świetlicy można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny: 77 4121753, lub  przez e-dziennik do wychowawcy ucznia.

Ponadto informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminów, że odbędą się one w przewidzianych terminach. W związku z powyższym uczniowie zdający egzaminy mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminów zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem.

O wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy szkoły będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły  www.spskorogoszcz.wodip.opole.pl i stronę internetową gminy www.lewin-brzeski.pl

Z poważaniem,

Wicedyrektor szkoły

Stanisław Duda

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Druk ZUS (Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»