Strona Główna O Szkole
PDF Drukuj

Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy

słowa: Roman Kania
muzyka: Janusz Kisieliński

 
Patron szkoły PDF Drukuj

Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość.

Projekt Orderu Uśmiechu stworzyła dziewięciolatka z Głuchołaz – Ewa Chrobak. Od talerzyka i szklanki odrysowała słońce, do którego ręcznie dorysowała nierówne promienie. Projekt, z ponad 44 tysięcy innych, wybrało jury pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego, który dopracował go do znanej formy. Znak graficzny i nazwa "Order Uśmiechu" jest znakiem zastrzeżonym, do którego wyłączne prawa autorskie posiada Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu.

Więcej…
 
Historia PSP w Skorogoszczy PDF Drukuj

Powstanie i rozwój szkoły w Skorogoszczy wiązało się z funkcjonowaniem kościoła parafialnego. Jednakże początki szkolnictwa parafialnego w Skorogoszczy z powodu braku źródeł nie są bliżej znane. Wiadomo, że już w roku 1379 istniała tu przykościelna szkoła parafialna. Uczniowie tej szkoły, oprócz sztuki czytania, pisania i rachowania, poznawali także zasady religii chrześcijańskiej, a ponadto wdrażano ich do służby liturgicznej.

Jeśli chodzi o szkolnictwo od XVI do XVIII w., to ówczesne szkoły parafialne, zarówno katolickie jak i protestanckie, podlegały władzom kościelnym: one je nadzorowały. Szkoła parafialna w Skorogoszczy miała z reguły jednego nauczyciela, m.in. organistę, kościelnego.

W 1770 roku funkcjonowały tu dwie trzyklasowe szkoły: katolicka i ewangelicka. Za czasów króla Fryderyka II mówi się także o bliżej nam nieznanej szkole przemysłowej w Skorogoszczy (Industrie Schule). Była top być może szkoła ucząca rzemiosła, które odgrywało wtedy w małym górnośląskim miasteczku ważną rolę.

W 1931 roku dotychczasowe stare szkoły wyznaniowe w Skorogoszczy zastąpiono nowo wybudowanymi budynkami szkolnymi. Te dwa budynki wyznaniowych szkół funkcjonują do dnia dzisiejszego, a pozostałe należały do hrabiny von Kerssenbrock z domu Schaffgotsch.

Po II wojnie światowej przystąpiono do organizacji szkolnictwa. W Skorogoszczy prekursorką w tych działaniach była dyplomowana nauczycielka pochodząca z Kresów Wschodnich - Maria Kucielowa, która wraz z córką Eugenią już w roku szkolnym 1945/46 rozpoczęła nauczanie miejscowych dzieci. Dzieci uczyły się w klasach łączonych. Prowadzono dodatkowo tzw. kursy repolonizacyjne i kursy dla dorosłych analfabetów. Rok szkolny 1945/46 rozpoczęło w Skorogoszczy ponad 50 uczniów.

W związku z reorganizacją okolicznych szkół podstawowych, z początkiem lat siedemdziesiątych, dzieci z Wronowa, Golczowic, Mikolina, a także z Borkowic, Niwy, Błażejowic oraz z Chróściny uczęszczają do Szkoły w Skorogoszczy wraz z miejscowymi dziećmi.

Dzisiejsza Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, jest pierwszą szkołą na świecie, która przyjęła to imię i należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

 


Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.