Strona Główna Ogłoszenia Informacje ogólne na temat organizacji nauki od dnia 18 stycznia 2021 r
Informacje ogólne na temat organizacji nauki od dnia 18 stycznia 2021 r PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 13.01.2021 (środa)

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli, szczegółowe procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.  Większość z nich jest zgodna z tymi, które obowiązywały od 1 września 2020r.  Zostaną one umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.  Poniżej przedstawiam informacje ogólne.

 

 

 1. Zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez kontakt telefoniczny (sekretariat czynny od godziny 7.00-15.00 nr telefonu 77 4121753)  lub z wykorzystaniem komunikacji na odległość   (e-dziennik, e-maile: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 2. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. objawy infekcji górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka), rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka ze szkoły oraz niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.

W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, pracownik szkoły sprawdzi temperaturę dziecka termometrem bezdotykowym. Do czasu odbioru  przez rodzica/opiekuna, dziecko będzie  przebywało pod opieką pracownika, w specjalnie wyznaczonej sali.

 1. Wyznacza się osobne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:

klasa 1- wejście główne do szkoły,

klasa 2- wejście główne  do „starej szkoły”,

klasa 3- wejście od strony sali gimnastycznej.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)       ograniczenia wchodzenia i pobytu w szkole do niezbędnego minimum,

b)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

c)       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

d)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

e)       stosowanie środków ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Części wspólne dla rodziców poszczególnych klas:

klasa 1 – hol przy wejściu głównym do szkoły,

klasa II- korytarz na parterze w budynku „starej szkoły”,

klasa III- korytarz przy sali gimnastycznej.

 1. Wyznacza się świetlicę dla klasy II – przed rozpoczęciem zajęć- sala nr 7 (sala lekcyjna klasy 2), po zakończonych zajęciach do odjazdu autobusu- sala nr 1 w nowym skrzydle.
 2. Świetlica klasy 1 i 3 pozostaje bez zmian.
 3. Uczniowie klasy 1 korzystają z toalet przy sali gimnastycznej, uczniowie klasy 3 z toalet w szatniach wychowania fizycznego.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów dojeżdżających oraz korzystających z świetlicy szkolnej).
 6. Uczniowie zobowiązani są do umycia rąk ciepłą wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety i powrocie zajęć na świeżym powietrzu.  Maja  również zapewnioną możliwość zdezynfekowania rąk.
 7. Wyznacza się szatnię dla klasy 3 w pomieszczeniu szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej. Uczniowie klasy 1 korzystają z toalet przy sali gimnastycznej, uczniowie klasy 3 z toalet znajdujących się w  szatniach wychowania fizycznego.
 8. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia.
 9. Sale lekcyjne wietrzone są przed rozpoczęciem zajęć oraz nie rzadziej niż co godzinę w czasie trwania lekcji.
 10. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali i nie przemieszczają się do innych uczniów.
 11. Uczniowie  posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory powinny być  każdorazowo zdezynfekowane przed przyjściem do szkoły.
 12. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów ani zabawek.
 13. W kontakcie z nauczycielem na zajęciach obowiązuje zasada 1,5 m odstępu.
  1. W czasie zajęć i na przerwach uczniowie starają się zachować dystans 1,5 m.
  2. Przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych strefach  na korytarzach lub na podwórku szkolnym.
 14. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio od nauczyciela ( po wcześniejszym umówieniu się)  lub przez kontakt mailowy lub e-dziennik.

Z poważaniem,

dyrektor szkoły

Renata Pawlus

 
Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.