Strona Główna Ogłoszenia
Informacja dla rodziców. Aktualizacja 23.04.2019 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 23.04.2019 (wtorek)

Szanowni Państwo,

informuję, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy nadal uczestniczą w akcji strajkowej w oświacie.

W związku z trwającym strajkiem zawiadamiam, że dzieciom rodziców, którzy  nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przez 4 nauczycieli nie uczestniczących w strajku.

O wszelkich zmianach sytuacji w tym zakresie będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej gminy.

Z poważaniem,

Stanisław Duda

Wicedyrektor szkoły

 
Informacja dla rodziców PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 09.04.2019 (wtorek)

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne odpowiednio z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej a w dniach 15, 16 i 17 kwietnia egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Dni, w których odbywają się egzaminy są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas: IV, V, VI, VII, VIII i klasy III gimnazjum na podstawie § 5. 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318).

Ze względu na liczny udział nauczycieli w akcji strajkowej informuję, że od 10 kwietnia dla uczniów klas I, II i III zostanie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej przez 3 nauczycieli nie uczestniczących w strajku.

Z poważaniem,

Stanisław Duda

Wicedyrektor szkoły

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 08.04.2019 (poniedziałek)

Szanowni Rodzice uczniów szkół i przedszkoli.

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającym strajkiem w oświacie, oferta zajęć dla uczniów przygotowana przez Miejsko-Gminny Dom Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim jest aktualna do odwołania.  Rodziców zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z wcześniej podanymi zasadami.

Jednocześnie informuję, że można kontaktować się bezpośrednio z naszymi szkołami celem uzgodnienia możliwości korzystania przez uczniów z opieki świetlic szkolnych.

Burmistrz

Artur Kotara

 
Informacja dla rodziców w sprawie strajku nauczycieli PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 04.04.2019 (czwartek)

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów

Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy

Zawiadamiam Państwa, że pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy  w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do  strajku, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.  i trwać do odwołania.

Ze względu na liczny udział nauczycieli w akcji strajkowej informuję, że od 8 kwietnia nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ani zorganizowania zastępstw za nauczycieli biorących udział w strajku.

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni opiekę w świetlicy szkolnej. Liczba miejsc w świetlicy jest jednak bardzo ograniczona. Zgłaszania dzieci do świetlicy można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny: 77 4121753, lub  przez e-dziennik do wychowawcy ucznia.

Ponadto informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminów, że odbędą się one w przewidzianych terminach. W związku z powyższym uczniowie zdający egzaminy mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminów zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem.

O wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy szkoły będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły  www.spskorogoszcz.wodip.opole.pl i stronę internetową gminy www.lewin-brzeski.pl

Z poważaniem,

Wicedyrektor szkoły

Stanisław Duda

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Druk ZUS (Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat)

 
Ferie w szkole... PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 23.01.2019 (środa)

Zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia, które odbywać się będą na feriach w naszej szkole

Harmonogram zajęć

 

Informacje dotyczące wtorkowego wyjazdu:

Wyjazd - 8.45, powrót ok 13.30.

Zapraszamy!

 
Rekrutacja 2019/2020 PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 07.01.2019 (poniedziałek)

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Uchwała - kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka od publicznej szkoły podstawowej funkcjonujące na terenie Gminy Lewin Brzeski

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»