Strona Główna Ogłoszenia Zasady funkcjonowania szkoły od 31 maja 2021 r.
Zasady funkcjonowania szkoły od 31 maja 2021 r. PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 28.05.2021 (piątek)

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością informujemy, że od dnia 31 maja wszyscy uczniowie będą się uczyli w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zasady funkcjonowania szkoły.

1. Zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez kontakt telefoniczny (sekretariat czynny od godziny 7.00-15.00 nr telefonu 77 4121753) lub z wykorzystaniem komunikacji na odległość (e-dziennik, emaile: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

2. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. objawy infekcji górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka), rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka ze szkoły oraz niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. Do czasu odbioru przez rodzica/opiekuna, dziecko będzie przebywało pod opieką pracownika, w specjalnie wyznaczonej sali.

4. Wyznacza się osobne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:

Klasa 1 - wejście główne do szkoły

Klasa 2 - wejście główne  do „starej szkoły”

Klasa 3 - wejście od strony sali gimnastycznej

Klasa 4,5,6 - drugie wejście  do nowej szkoły

Klasa 7a,7b,8 - wejście główne  do „nowej” szkoły

5. Wejście na zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII- od strony sali gimnastycznej;

6. Uczniowie poszczególnych klas mają przydzielone sale lekcyjne, w których odbywają się wszystkie zajęcia ( poza w-f oraz informatyką)

Klasa 4 – sala nr 4

Klasa 5 – sala nr 1

Klasa 6- sala nr 2

Klasa 7a – sala nr 19

Klasa 7b- sala nr 9

Klasa 8 – sala nr 14.

7. Świetlica dla klas IV-VIII przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończonych lekcjach do odjazdu autobusu – sala nr 10 w nowym budynku.

8. Świetlica klasy 1 i 3 pozostaje bez zmian.

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) ograniczenia wchodzenia i pobytu w szkole do niezbędnego minimum,

b) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

e) stosowanie środków ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Części wspólne dla rodziców poszczególnych klas:

klasa I – hol przy wejściu głównym do szkoły,

klasa II- korytarz na parterze w budynku „starej szkoły”,

klasa III- korytarz przy sali gimnastycznej.

10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej ( autobusie szkolnym)– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

11. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów dojeżdżających oraz korzystających z świetlicy szkolnej).

12. Uczniowie zobowiązani są do umycia rąk ciepłą wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety i powrocie zajęć na świeżym powietrzu. Mają również zapewnioną możliwość zdezynfekowania rąk.

13. Sale lekcyjne wietrzone są przed rozpoczęciem zajęć oraz nie rzadziej niż co godzinę w czasie trwania lekcji.

14. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali i nie przemieszczają się do innych uczniów.

15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory powinny być każdorazowo zdezynfekowane przed przyjściem do szkoły.

16. W kontakcie z nauczycielem na zajęciach obowiązuje zasada 1,5 m odstępu.

17. W czasie zajęć i na przerwach uczniowie starają się zachować dystans 1,5 m.

18. Przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych strefach na korytarzach lub na podwórku szkolnym.

19. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio od nauczyciela ( po wcześniejszym umówieniu się) lub przez kontakt mailowy lub edziennik.

20. W szkole obowiązują wdrożone Procedury bezpieczeństwa.

 
Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.