Rekrutacja 2021/22 Drukuj
Autor: Administrator Data: 03.02.2021 (środa)

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości zarządzenie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych,  w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022, zarządzenie z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenia:

1.      Terminy rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

2.      Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

3.      Zarządzenie w sprawie określenia wniosku

 

Uchwały:

1.      Uchwała - kryteria rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

2.      Uchwała - kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Wzory wniosków:

1.      Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola

2.      Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły