Strona Główna Ogłoszenia Organizacja roku szkolnego 2020/21
Organizacja roku szkolnego 2020/21 PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 26.08.2020 (środa)

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, opracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wkrótce zostaną one  umieszczone na stronie http://spskorogoszcz.wodip.opole.pl/  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

 

Z poważaniem

Renata Pawlus

 

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez telefon ( sekretariat czynny od godziny 7.00-15.00 nr telefonu 774121753) bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość (e-dziennik, e-maile).

2. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.

3. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie
i przechodzonej kwarantannie.

4. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. objawy infekcji górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka)) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

5. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących objawów.

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci, przy drzwiach wejściowych zachowują zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. W szkole nie obowiązuje noszenia maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.

9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć jednorazowe rękawiczki.

10. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów dojeżdżających oraz korzystających z świetlicy szkolnej).

11. Wyznacza się wejścia dla poszczególnych klas. Przed każdym wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie. Czynność tę należy powtórzyć po każdorazowym opuszczeniu budynków szkolnych.

Klasa 1 – wejście główne do szkoły

Klasa 2 – wejście do "starej szkoły"

Klasa 3 – wejście od strony sali gimnastycznej

Klasa 4, 5, 6 – 2 wejście do „nowej” szkoły

Klasa 7a, 7b, 8 – główne wejście do „nowej szkoły”

Wejście na zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV - VIII- od strony sali gimnastycznej.


12. Każda klasa w swojej strefie ma przydzieloną salę lekcyjną, w której odbywa się większość zajęć (poza informatyką, wychowaniem fizycznym, chemią).

13. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali i nie przemieszczają się do innych uczniów.

14. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory powinny być każdorazowo zdezynfekowane przed przyjściem do szkoły.

15. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów ani zabawek.

16. W kontakcie z nauczycielem na zajęciach obowiązuje zasada 1,5 m odstępu.

17. W czasie zajęć i na przerwach uczniowie starają się zachować dystans 1,5 m.

18. W toaletach mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.

19. Przerwy uczniowie spędzają w swoich strefach na korytarzach lub na podwórku szkolnym, w wyznaczonych dla klas strefach.

20. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio od nauczyciela, po wcześniejszym umówieniu się lub przez kontakt mailowy lub e-dziennik.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez telefon ( sekretariat czynny od godziny 7.00-15.00 nr telefonu 774121753) bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość (e-dziennik, e-maile).

2. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.

3. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie
i przechodzonej kwarantannie.

4. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. objawy infekcji górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka)) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

5. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących objawów.

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci, przy drzwiach wejściowych zachowują zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. W szkole nie obowiązuje noszenia maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.

9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć jednorazowe rękawiczki.

10. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów dojeżdżających oraz korzystających z świetlicy szkolnej).

11. Wyznacza się wejścia dla poszczególnych klas. Przed każdym wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie. Czynność tę należy powtórzyć po każdorazowym opuszczeniu budynków szkolnych.

Klasa 1 – wejście główne do szkoły

Klasa 2 – wejście od strony sali gimnastycznej

Klasa 3 – wejście główne do „starej szkoły”

Klasa 4, 5, 6 – wejście główne do „nowej” szkoły

Klasa 7a, 7b, 8 – drugie wejście do „nowej”

Wejście na zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII- od strony sali gimnastycznej.

12. Każda klasa w swojej strefie ma przydzieloną salę lekcyjną, w której odbywa się większość zajęć (poza informatyką, wychowaniem fizycznym, chemią).

13. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali i nie przemieszczają się do innych uczniów.

14. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory powinny być każdorazowo zdezynfekowane przed przyjściem do szkoły.

15. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów ani zabawek.

16. W kontakcie z nauczycielem na zajęciach obowiązuje zasada 1,5 m odstępu.

17. W czasie zajęć i na przerwach uczniowie starają się zachować dystans 1,5 m.

18. W toaletach mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.

19. Przerwy uczniowie spędzają w swoich strefach na korytarzach lub na podwórku szkolnym, w wyznaczonych dla klas strefach.

20. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio od nauczyciela, po wcześniejszym umówieniu się lub przez kontakt mailowy lub e-dziennik.

 
Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.